• Připojte se  Facebook budete vědět všechny novinky
 • O nás

  Určitě stojí za to, trochu se podívat do historie. Jmenuji se Antonín Grůza a jsem jeden ze zástupců a pamětníků začátků cvičení v Hustopečích. Jako první, kdo přišel s myšlenkou cvičit karate v Hustopečích, byl pan Jiří Nevrkla. Ve spolupráci s místním domem pionýrů a mládeže v Hustopečích, založil zájmový útvar (kroužek) karate. Psal se školní rok 1986/1987.

  Pan Nevrkla se mistrovství naučil u mistra v Brně, ale také při pobytu na Slovensku. Svoje učení chtěl předávat dále a tak se našla hrstka zájemců, kteří byli nadšení z něčeho nového. Mnoho mladých, vidělo v té době televizní seriál Kung Fu. Kde čínský mnich z chrámu Shaolin, Kwai Chang Caine se učil moudro čínské budhistické filozofie. To byl hnací motor č. 1. Každý chtěl hned umět to, co viděla na televizní obrazovce! Hrstka vyvolených, ještě chodila na filmy s Bruce Leem, které nám náš sensei pouštěl na videu.

  Další velký zlom nastal konce roku 2001, kdy vznikl nový název klubu. Pojmenovali jsme ho Budokan Hustopeče. Budokan je volně přeloženo - místo, kde se cvičí asijská bojová umění. 4. října 2007, bylo Asia Budo Center, o. s. oficiálně registrováno u Ministerstva vnitra ČR. Součástí se stal také náš klub tradičního karate - Budokan Hustopeče.

  další informace
 • Naše zásady

  • 1

   Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Spolek působí na celém území České republiky a v rámci Evropské unie.

   Využití volného času dětí, mládeže i dospělých a nabídnout všem členům rozvoj duševní a fyzické kondice bez jakékoli diskriminace.

  • 2

   Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

   Budokan Hustopeče - Asia Budo Center, z.s. působí na celém území České republiky. Spolek úzce využívá spolupráce zahraničních partnerů a to s Asia Budo Center Slovensko, Asia Budo Center Švýcarsko a Asia Budo Center Anglie.

  • 3

   Mezi hlavní cíle Budokan Hustopeče, jsou především propagace asijských bojových umění a sportů a celková propagace východoasijské kultury v České republice.

   Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

  • 4

   Mezi další aktivity patří rozvoj a mezinárodní prezentace, vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.

   Budokan Hustopeče, zastupuje a vyjadřuje zájmy, sdružených oddílů, klubů a dalších členů v jednání s orgány státu a jinými organizacemi.

  • 5

   Budokan Hustopeče, pořádá celostátní, případně mezinárodní akce buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní anebo užívá. Dále se účastní republikových i mezinárodních soutěží a turnajů v bojovém umění (sportu).

   Prostřednictvím výuky pomáhá při začleňování etnických a národnostních menšin do společnosti. Dále prostřednictvím výuky působí preventivně proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže a vytváří příležitosti pro volnočasové aktivity.

  • 6

   Budokan Hustopeče, rozvíjí morální vlastnosti členů sdružení, posiluje fyzickou i duševní kondici členů sdružení. Zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívaní.

   Dalšími formami své činnosti, se snaží Budokan Hustopeče napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví ve městě Hustopeče zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

 • Trénink

  Goju Ryu Karate Do
  volně přeloženo to znamená tvrdě-jemná škola cesty karate.

  Karate je bojové umění, které pochází z daleké Číny. Jednotlivé techniky těla se používají na obranu a také útok.

  Kihon (základní technika – postoje, kryty, údery, kopy)

  Kata (sestava předepsaných technik proti imaginárnímu protivníkovi) a

  Kumite (souboj proti reálnému protivníkovi). Kromě sportovní přípravy na soutěže slouží samozřejmě především na sebeobranu. Zvláštní význam získává karate jako výcvik těla, protože mimo rovnoměrného rozvinutí všech svalů dodává nadprůměrnou pohyblivost a reakce.

  Sebeobrana
  je sled úkonů, s jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod.

  Sebeobranu lze provádět aktivně - beze zbraně (chvaty, údery, kopy atp.), se zbraní (pistole, nůž atp.) nebo pasivně - (útěk, zavolání policie).

  Za sebeobranu již nelze považovat situaci, kdy napadený využije nepřiměřených prostředků např. útočník se vzdá a napadený i přesto pokračuje v jeho likvidaci. Sebeobrana je předmětem vědecké disciplíny sindefendologie.

  Yaw Tai Chi Self Defence
  je Tai Chi forma vytvořená mistrem Yaw Hwa Chin, který v ní kombinuje svoje zkušenosti získané po 40 letech praxe v různých bojových umění.

  Využil prvky Tai Chi Chuan, Kung Fu, Karate, Aikido, Krav Maga a Qi Gong a vytvořil z nich svůj vlastní styl Tai Chi Chuan. Pohyby jsou měkké, založené na kruhové síle, sledující vlastní rytmus dýchání.

  Každý pohyb je samostatnou sebeobranou technikou. Je to jedna z nejlepších cest, jako zlepšit svoje zdraví, posílit důvěru ve svoje schopnosti, zaostřit svojí koncentraci a současně zdokonalit sebeobranné techniky.

 • Instruktoři

  Antonín Grůza
  Prezident Asia Budo Center, z. s.

  nositel mistrovských stupňů v Goju Ryu Karate, Krav Maga, Kapap a Kajukenbo

  Zakladatel a šéfinstruktor Budokan Hustopeče

  Ivan Spišiak
  Prezident Asia Budo Center Slovensko

  nositel mistrovských stupňů v Goju Ryu Karate, Shorin Ryu Karate, Krav Maga, Kapap, Kajukenbo, aj.

  Technický ředitel - Slovak Goju Ryu Karate & Kobudo

  Ing. Jaroslav Juhás
  Vice prezident Asia Budo Center Slovensko

  nositel mistrovských stupňů v Goju Ryu Karate, Shorin Ryu Karate, Krav Maga, Kapap, Kajukenbo, aj.

  Prezident - Slovak Goju Ryu Karate & Kobudo

  Peter Žák
  Instruktor Asia Budo Center Slovensko

  nositel mistrovských stupňů v Goju Ryu Karate, Kajukenbo, aj.

 • Rozvrhy lekcí

  08:00
  09:00
  10:00
  11:00
  12:00
  13:00
  14:00
  15:00
  16:00
  17:00
  18:00
  19:00
  20:00
  Pondělí
  Úterý Karate
  Středa
  Čtvrtek Karate
  Pátek
  Sobota
 • Kontakty

  Budokan Hustopeče
  Asia Budo Center, z.s.
  Masarykovo nám.183/5
  693 01 Hustopeče

  Mobil:+420 721 328 832
   info@budokan.cz

  Identifikační číslo:
  22671862
  Daňové číslo:
  CZ22671862
  Bankovní účet:
  298652908/0300
  ID Schránky:
  2ivbnjf

 • Ochrana údajů

  ©

  Budokan Hustopeče, člen Asia Budo Center, z.s.
  má zákonnou povinnost chránit veškeré informace, které jsou získávány. Tyto zásady ochrany soukromí jsou způsob, jakým Budokan - Asia Budo Center, z.s. získává, shromažďuje a používá soukromé údaje. Pokud nám poskytnete vaše osobní údaje, dáváte souhlas pro zpracování těchto údajů v jednom nebo více způsobů, jak je popsáno v těchto zásadách.

  Sušenkovým zákon - používání cookies
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, můžete odmítnout a tento web opustit.

  Osobní údaje
  Osobní údaje budou shromažďovány prostřednictvím registrace. Registrace není prováděna na webových stránkách. Budokan Hustopeče - Asia Budo Center, z.s. se proto bude omezovat na přístup k informacím, které poskytnete. Za účelem ověření Vaší důvěry Budokan - Asia Budo Center, z.s. má mnoho opatření - včetně administrativních, technických a fyzických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, krádeži a zneužití, jakož i neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnou a zničením.

  Zveřejňování
  Ochrana Vašich osobních údajů je nesmírně důležitou součástí, a to nejen pro vás, ale také pro Budokan Hustopeče - Asia Budo Center, z.s. Informace poskytnuté na webových stránkách uživatelů budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v souvislosti s jakýmkoli soudním řízením, nebo za účelem zjištění, výkon nebo obranu naše zákonného práva (včetně poskytování informací jiní za účelem boje proti podvodům a snížení úvěrového rizika). Nicméně, Budokan - Asia Budo Center, z.s. má vždy přiměřená technická a organizační opatření a poskytuje dostatečné bezpečnostní kontroly k zabránění neoprávněnému zveřejnění osobních údajů.

  Webhosting
  Servery jsou umístěny ve vlastním datacentru poskytovatele v České republice, data nejsou předávána třetím stranám a nejsou strojově profilována. Přístup do serverovny mají jen oprávněné osoby, přístup do budovy a do serverovny je chráněn čipovým systémem. Servery pro sdílený webhosting jsou ve správě kvalifikovaných techniků, data jsou pravidelně zálohována, je zde tedy zajištěna dostupnost a obnova služeb (osobních údajů) v případě nějakého incidentu.

  Ochrana osobních údajů - otázky
  Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů, nebo zpracování dat, prosím, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat s dotazy, jaké osobní údaje o Vás evidujeme. Prosíme, dejte nám vědět, zda osobní údaje, které o vás máme jsou správné nebo je třeba opravit.

  info@budokan.cz

 • Historie

  *

  Dovolte, abychom se Vám stručně na úvod představili. Náš zázev je Asia Budo Center. Volně přeloženo, se jedná o centrum asijských bojových umění. Naše oficiální registrace se uskutečnila 4.října 2007, ale naše historie sahá ještě více do minulosti.

  Je to více jak třicet let, co zakořenilo japonské bojové umění karate v Hustopečích. Určitě stojí za to, trochu se podívat do historie. Jmenuji se Antonín Grůza a jsem jeden ze zástupců a pamětníků začátků cvičení v Hustopečích. Jako první, kdo přišel s myšlenkou cvičit karate v Hustopečích, byl pan Jiří Nevrkla (†2016). Ve spolupráci s místním domem pionýrů a mládeže v Hustopečích, založil zájmový útvar (kroužek) karate. Psal se školní rok 1986/1987.

  Pan Nevrkla se mistrovství naučil u mistra v Brně, ale také při pobytu na Slovensku.
  Svoje učení chtěl předávat dále a tak se našla hrstka zájemců, kteří byli nadšení z něčeho nového. Mnoho mladých, vidělo v té době televizní seriál Kung Fu. Kde čínský mnich z chrámu Shaolin, Kwai Chang Caine se učil moudro čínské budhistické filozofie. To byl hnací motor č. 1. Každý chtěl hned umět to, co viděla na televizní obrazovce! Hrstka vyvolených, ještě chodila na filmy s Bruce Leem, které nám náš sensei pouštěl na videu.

  První žáci, kteří začali, pod vedením zkušeného mistra cvičit, byli např.:
  Igor Holacký, Hana Hádlíková, Rostislav Matoušek, Zdeněk a Roman Veselý, Luboš Otřísal, Miroslav Zvěřina, Roland Čerňan, Igor Javůrek, Jiří Strouhal, Roman Rybníček, Petr Michna a mnoho dalších. Někteří vydrželi a jiní zase ne! Pro některé byl náročný trénink a pro druhé zase skloubení času, práce nebo školy.

  Já jsem se do skupiny připojil přesně 7. října 1987. Byl to pro mne den, na který asi nikdy nezapomenu. Bylo my 11 let a stal jsem se nejmladším členem Karate. Jak jsem se do karate dostal? Od kamarádů jsem se dozvěděl, že vznikl nový zájmový kroužek. A tak jsem se šel jeden pátek, podívat do tělocvičny ZŠ Nádražní, kde probíhal trénink.

  Mněl jsem velký strach. Sedl jsem si na lavičku a chvíli se díval, jak kluci do sebe buší. V tom okamžiku, ke mně došel chlap v bílém kimoně s černým páskem. A hned začal otázkou.

  „Chtěl by ses přihlásit?“ Já jsem ze sebe vykoktal. „Rád bych to zkusil.“ A tak si mě vedoucí pan Nevrkla zapsal do svého učitelského zápisníku a dodal. „ Jak dlouho bys to chtěl dělat?“ a já hned pohotově odpověděl. „Pokud bude možnost, tak celý život“ a tímto výrokem, jsem si ho získal úplně.

  Sensei Nevrkla si zval, svoje karatistické přátelé a hosty jak z Brna, tak třeba ze Slovenska.
  Pro nás to byla vždy velká motivace do další výuky. Trenér nás rozdělil do dvou skupin. Jedna se zaměřovala na sestavy Kata a druhá na sportovní zápas Kumite. Takže jsme slangově byli kaťáci a kumiťáci.

  V té době, jsem dostal milou přezdívku Pinďa. Podle toho, že jsem byl nejmenší a nejchudší ze všech. Moje specializace byli předepsané formy – Kata.

  Jenom pro upřesnění. Náš oddíl byl zaregistrován a patřil pod město Martin na Slovensku.

  Cvičili jsme na různých místech, prostě kde se dalo.
  Například v tělocvičnách základních škol Nádražní a Komenského, ve sportovní hale nebo na Křížovém kopci. Záleželo na rozdělení tréninků a také na počasí. Naší náplní, byl styl karate pocházející přímo z Japonska. Abych byl přesný, jednalo se o Nippon Karate Do Goju Kai mistra Gogena Yamaguchiho (1909-1990).

  Toto japonské umění boje, učilo své adepty mimo jiné také základy morálky a etiky.
  Ale hlavním učivem, bylo chápání základních technik. Pro názornost bych rád uvedl pár základních pojmů. V první řadě se jedná o cvičení technik na místě (kihon), technik v pohybu (kihon ido), dále souboje (kumite) a forem sestav (kata). Žákovské stupně vyspělosti se japonsky řeknou kyu a mistrovský stupeň je dan.

  Nastal další školní rok 1987/1988.
  Znovu byl velký zájem a přišli noví žáci nejen z místních základních škol, ale i Gymnázia a SOU. Postupně se přihlásili další zájemci Miroslav Kotlán, David Janíček, Zdeněk Straka, Bronislav Puzrla, Jaroslav Nečas, David Čermák a mnoho dalších studentů.

  Poprvé, jsme se připravovali na soutěž, která se měla uskutečnit na Slovensku.
  Bohužel náš trenér, se odstěhoval do Zlína a tak jsme se turnaje neúčastnili. Co bude dál? Nikdo nevěděl.

  V dalším školním roce 1988/1989 jsme začali cvičit pod vedením nového trenéra - Igora Pokorného.
  V tomto čase se uskutečnilo velice náročné soustředění ve sportovní hale. To bylo něco, co jsme dosud pořádně neznali. Bohužel se nás držela smůla. Každý školní rok byl nový učitel (trenér) a samo sebou i jiné metody a postupy.

  Po sametové revoluci se to hodně změnilo. Postupně se vystřídalo několik instruktorů, pro pořádek jmenný seznam:
  rok 1989/1990 - Miroslav Zvěřina
  rok 1990/1991 - Karel Otáhal
  rok 1991/1992 - Zdenek Veselý
  rok 1992/1993 - Tomáš Straka

  2. března 1994 přijela malá skupina nadšenců z Brna. V jejich čele, byl pan Jaromír Musil a jeho kolegové Roman Tesař a Michal Adamčík. Tito pánové, měli ochotu s námi trénovat. Znovu se začalo cvičit od začátku. Již 11. března 1994, jsme obdrželi registrační průkazy ČSKGr (Českého Svazu Karate Goju Ryu). V čele tohoto svazu, byl pan Ing. Jiří Boček a místopředseda pan Ing. František Varga.

  Pod odborným dohledem pana Vargy, jsme 14. dubna 1994 uspěli na prvních zkouškách na STV - KYU.O letních prázdninách se konalo soustředění v Kostníkách u Třebíče. Malá skupina odcestovala na Slovensko, kde se konalo již čtvrté mistrovství Evropy federace WKA (World Kickboxing Association). Jednalo se u nás o nový styl cvičení tzv. Semicontact. Toto mistrovství se uskutečnilo 26. srpna 1994. Mezi velkou konkurencí, se neztratili ani zástupci z hustopečského oddílu. Ale medailové posty se nepodařily. Zde jsem se poprvé potkal s Miroslavem Sobotkou z Prahy, který mě následně změnil můj život a směr mojí cesty.

  16. listopadu 1994, byl u ČSKGr zaregistrován nový klub. Dostal název L. F. Club Karate Do – Hustopeče u Brna. Který s velkými úspěchy, funguje do dnešních dnů v čele s Bronislavem Puzrlou.

  V této době byla otevřena pobočka pod DDM, ale tentokrát v nedalekých Starovicích.
  Cvičení se konalo v místní sokolovně. Psal se školní rok 1994/1995.

  Od roku 1995 jsem začal psát články. První se objevil ve slovenském časopise Budo Journal. Následně se navázala spolupráce s redakcí dvouměsíčníků Bojová umění: Fighter´s magazin. Zde jsem začal fungovat na pozici dopisovatele. Celkem vyšlo více jak 90 článků v odborném tisku.

  Od školního roku 1996/1997 jsme opět začali cvičit v tělocvičně ZŠ Komenského, kde jsme až do dnešních dnů. Od září 1999 jsme otevřeli ve spolupráci s místním DDM ve Velkých Pavlovicích pobočku oddílu.

  Od roku 2000 spolupracujeme s organizátory největší přehlídky asijských bojových umění a sportů. Tato akce se jmenuje Budoshow a je každým rokem v Brně. Od této doby až k dnešním dnům se snažíme pomoci s propagací této exklusivní podívané.

  V roce 2001 jsme zkusili malý experiment. Otevřeli jsme cvičení TAE-BO. TAE-BO bylo aerobní cvičení za doprovodu energické hudby s prvky asijských bojových umění. Cvičení se účastnilo přes 20 nových adeptů.

  Další velký zlom nastal konce roku 2001, kdy vznikl nový název klubu. Pojmenovali jsme ho Budokan Hustopeče. Budokan je volně přeloženo - místo, kde se cvičí asijská bojová umění.

  Zaregistrováním do ČAOGK (České Asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do) se stal hustopečský klub řádným členem a zároveň součástí velké rodiny karate IOGKF (International Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation). Měli jsme výhody účasti mezinárodních i republikových setkání a výměnných pobytů se cvičením a výukou. Hlavním šéf instruktorem pro ČR by pan Jaroslav Valenta, který pravidelně jezdil a vyučoval čas od času v Hustopečích. Naši spolupráci, jsme přátelsky ukončili 1. února 2007. Organizace pokračuje a rozviji se, pod vedením pana Jaroslava Kulika dále.

  Asia Sport Center, založil v roce 1980 mistr Yaw Hwa Chin v Curychu ve Švýcarsku. V roce 2000, předal centrum jednomu ze svých žáků. Otevírá se nové vzdělávací a tréninkové centrum bojových umění pod názvem Asia Budo Center.

  Byla započata, nová užší spolupráce s Asia Budo Center Slovensko, kterou zastupujíc pánové Ivan Spišiak a Ing. Jaroslav Juhás. Uskutečnila se dohoda na zdokonalování výcviku nejen Karate (Goju-Ryu), ale tako sebeobrany Krav Maga – Kapap. Cvičení Tai Chi Chuan a Qi Gongu. A také havajského umění Kajukenbo.

  4. října 2007, bylo Asia Budo Center, o. s. oficiálně registrováno u Ministerstva vnitra ČR. Součástí se stal také klub tradičního karate Budokan Hustopeče.

  V letech 2014 až 2016, jsme byli součástí World All Styles Championship Association. Což je celosvětová organizace, která od roku 2010, pořádá prestižní mistrovství světa. V současné době asociace WAC funguje v 92 zemích na pěti kontinentech s více jak 600.000 přidružených členů.

  Náš výběr reprezentace, postupně přivezl několik cenných kovů z mistrovství světa.
  2014 – 4x zlato, 3x stříbro, 4x bronz, 6x 4 místo, 1x 5 místo a 1x 6 místo.
  2015 – 4x zlato, 1x stříbro, 1x bronz, 1x 4 místo, 4x 5 místo.
  2016 – 2x zlato, 1x stříbro, 2x bronz, 1x 4 místo, 1x 5 místo.

  16. září 2015 se mění zápis ve spolkovém rejstříku a nově se zapisuje Asia Budo Center, z. s.
  Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti bojových umění, úpolových sportů, sebeobrany, pořádání soutěží, soustředění, seminářů, workshopů, sportovních akcí, účasti na národních a mezinárodních soutěžích, podpora mezinárodních vztahů a podpora prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže formou cílené všeobecné sportovní přípravy.

  Jaká bude naše budoucnost?
  Budeme se snažit, předávat vědomosti a učit nové potenciální zájemce z řád karate.
  Karate WKF, bude poprvé ve své historii na Olympijských hrách v Tokiu v roce 2020. Což je velký úspěch. Budeme pracovat pro propagaci a rozvoji východoasijských bojových umění a kultury. Pracovat budeme také na poli prevence kriminality. Naše heslo tedy je „Štěstí přeje připraveným“.

 • Krav Maga

  *

  Krav Maga v hebrejštině znamená boj z blízka. Krav Maga je oficiální soubor technik vypracovaných pro sebeobranu a boj z blízka izraelských sil (IDF), izraelské národní policie a dalších bezpečnostních složek.

  Krav Maga byla zavedená do učebních osnov na izraelských středních školách a její techniky jsou nacvičované v různých institucích řízených ministerstvem školství. Krav Maga se díky vynikajícím charakteristikám prezentuje jako ideální souhrn sebeobraných metod v koncepci pro potřeby izraelské armády a později upravený tak, aby vyhovoval také civilním osobám ať se jednalo o muže, ženy, mladé i starší.

  Krav Maga je vypracovaná do třech základních směrů – pro použití v ozbrojených silách, pro policejní složky a pro civilní sektor. Systém Krav Maga získal vysoké uznání od zkušených odborníků pro boj z blízka, expertů bojových umění, také od vojenských a policejních autorit pro svojí vysoukou aplikovatelsnost, pro jednoduchost, realitu a osobní bezpečnost.

  Krav Maga obsahuje také speciální tréninkové metody, mentální, tecnické a fyzické cvičení. Nácviky, které zvyšuji šance přepadnutých osob na úspěch. Krav Maga v sobě slučuje na sebe navazující části – sebeobranu a boj z blízka. Krav Maga v současné době představuje asi nejúčinější způsob sebeobrany.

  Sebeobrana je základem systému Krav Maga. Je to soubor sebeobraných technik, které byli vypracované tak, aby se žákovi Krav Maga umožnili bránit se proti násilnickým výpadům a při tom se vyvarovat zraněním. Na samotném začátku velmistr Imi Sde – Or vypracoval tento systém hlavně pro potřeby armády a starších vojáků, kteří měli špičkovou fyzickou výkonost za sebou. Obrané techniky a principy Krav Maga vycházejí z jednoduchosti, přirozených a při tom vysoce účinných pohybů, které se dá lehce naučit. Obranné techniky se trénují v různých situacích. Jako ve stoje, v sedu, v lehu a také kdy je pohyblivost velmi omezená. Své místo zde najde i nácvik proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

  Boj z blízka. Metodika pro boj z blízka má za cíl vést k praktickému zvládnutí všech prvků střetu pro úspěšné zvládnutí násilného útočníka. Je důležité zvládnout nácvik útočné techniky, správné načasování akce, náznakové pohyby a taktika. • Kapap

  *

  KAPAP je zkratka pro Krav Panim el Panim, což se dá přeložit jako „boj v tváří v tvář “. Je to Izraelský bojový systém pro hand-to-hand a sebeobranu využívaný IDF (Izraeli Defense Forces).

  Kapap byl vyvinut v roce 1930 mezi židovskými tábory jako přípravný trénink před tím než dorazí do Palestiny. Byl spíš způsob vedení boje než bojový systém. Kapap si oblíbily jednotky Palmach jako program pro jejich rekruty. V současné době je Kapap velmi oblíbený systém sebeobrany mezi policií a armádou. Kapap je boj s přímým kontaktem s nepřítelem, boj s tyčí, střelnými zbraněmi, rozličným typy nožů, atd.

  Kapap je efektní cesta jak co nejjednodušeji ubránit, bez ohledu na tělesně rozdíly. Kapap se může chápat jako sebeobranný systém, ale také jako bojové uměni. Kapap je určený pro toho, kdo se chce naučit dobrou sebeobranu a obránit sebe co nejrychleji a co nejefektivnějším způsobem. Vyučují se také bodyguaring, bezpečnostní služby a taky speciální jednotky, samozřejmě vše je adaptováno podle potřeb o jakou skupinu se zrovna jedná.

  Pokud by chtěli čtenáři znát, ve zkratce pravý význam co je to Kapap, tak je to: „Maximum obrany v minimálním čase a s minimem rizika“

  Kapap (resp. celým názvem Krav Panim el Panim) je boj s přímým kontaktem s nepřítelem, boj s holí, zbraněmi, auto i poloautomatickými zbraněmi, puškami a jinými ručními zbraněmi. Kapap, značí boj tváří v tvář a obsahuje všechny bojové techniky, které může potřebovat voják na bitevním poli. Vojáci jsou trénovaný na boji zblízka, boj s holí - používajíc dlouhou i krátkou hůl, boj s nožem, různými předměty a zbraněmi. Kurzy jsou nastaveny tak, aby účastníka vytrénovali po fyzické i duševní stránce. Kapap se vyvinul do moderního bojového systému a stále se používá ve speciálních jednotkách jako např.YAMAM. • Kajukenbo

  *

  Do české a slovenské scény bojových umění, se jednou za čas dostane také umění, které je více jak exotické. Tak tomu je i s Kajukenbo, které vzniklo na Havaji v oblasti Oahu. Bylo cíleně vytvořeno, jako umění užitečné na ulici. Jeho název vychází ze dvou směrů: KA (s dlouhou životností) JU (štěstí) KEN (pěst) BO (styl). Nebo druhý význam je: KA (karate) JU (judo - jujutsu) KEN (kenpo) BO (boxing anebo čínský Box - Kung Fu).

  Základy Kajukenba byly vytvořeny na Oahu na Havaji v roce 1947. Tato část havajských ostrovů byla zaplavena množstvím demobilizovaných vojáků a námořníků různých národností. Vznikaly velké národnostní a rasové problémy mezi Číňany, Japonci, Filipínci, Korejci a Američany. Situace v ulicích eskaloval do množství potyček a tak se pět mužů - mistrů bojových umění rozhodlo, vytvořit sebeobranný systém.

  Byl to mistr Walter Choo za Tang Soo Do, Frank Ordonez expert na Jiu Jitsu, mistr Joe Holckok přes Judo, Clarence Chang mistr čínského boxu a Siu Lum Kung Fu a mistr v Kempo - Adriano Emperado žák mistrů Williama Chowa a Jamese Mitose. Těchto pět mužů, vytvořilo spolek černých pásů a dva roky pracovali, na novém systému.

  K V roce 1950 byly vytvořeny první školy KAJUKENBA na Havaji, odtud se rozšířily do USA, střední Ameriky, jižní Ameriky a postupně do Evropy (Portugalsko, Španělsko, Francie, Belgie). Posledních pět let se toto umění začíná zabydlovat v Itálii dále třeba v Africe (Maroko, Arabské emiráty, JAR) a nově také u nás na Slovensku a Česku. • YTSD

  *

  Yaw Tai Chi Self Defence forma je vhodná pro každého. Jak pro dámy, které se nikdy s žádným bojovým uměním nesetkali. Tak pro zkušené bojovníky.

  Techniky vycházejí z přirozených, instinktivních reakcí na různé formy útoku. Které jsou jednoduché a efektivní. Na začátku je výuka individuální a následně se cvičí ve dvojicích s cílem získat rutinu při jejich aplikací a prohloubit pochopení pohybu v adekvátní situaci. Tai chi je jeden z nejstarších bojových systému, stejně jako je jedním z nejpopulárnějších. A navíc mylně chápaných čínských bojových umění, které se v současnosti cvičí. Množství lidí ho cvičí pro zdraví a uvolnění, ale jen málo z nich si uvědomuje jeho bojový základ.

  Z historického hlediska se vznik Tai Chi připisuje Čang San-fengovi, který údajně během třináctého storočí skombinoval bojové techniky založené na pohybech hada a bílého čápa s vnitřní silou. Hlavním záměrem Tai Chi jako sebeobrany je použít, řídit a odrážet protivníkovu sílu proti němu samému. Specifikem Tai Chi je schopnost proniknout svojí silou za povrchní úroveň útoku. To vyžaduje, aby adept dosáhl pokoje stojící hory a pohyb bystřiny. Pohyb musí být silný a současně plynulý. Hlavný rozdíl mezi Tai Chi Chuan a jinými bojovými uměními je ve vyvinutí a použití síly.

  Při Tai Chi je hlavní důraz kladen na metody, které vytvářejí a kultivují různé typy vnitřní síly pro různé situace. Tai chi používá kruhovou sílu při rušení a neutralizování útoku. To znamená, že spíše odchyluje, než zastavuje útok. Síla Tai Chi je beztvará a při její použití se svaly nenapínají, jsou uvolněné a hladké. Další charakteristikou síly Tai Chi je její rychlost, což znamená, že je více síly nasazené v kratším čase. Sílá Tai Chi je jako exploze. • Goju Ryu Karate

  *

  Zakladatelem školy Goju ryu je mistr Chojun Miyagi (1888-1953) žák mistra Kanryo Higaonny (1853-1916) který byl hlavním propagátorem směru Naha-Te.

  Chojun Miyagi pojmenoval svojí školu jako go ju ryu karate do. Volně přeloženo to znamená tvrdě-jemná škola cesty karate.

  Karate je bojové umění, které pochází z daleké Číny. Jednotlivé techniky těla se používají na obranu a také útok. Umění se vyvinulo z kung fu. Goju ryu karate je styl karate, který používá kombinaci tvrdých a měkkých technik. Goju ryu kombinuje tvrdé techniky úderů a kopů s kruhovými technikami ke krytí nebo kontrole oponenta pomocí pák, podmetů a vrhů.

  Měkké techniky, jako kruhové pohyby a rychlé útoky jsou ovlivněny stylem bílého jeřába a tvrdé přímočaré techniky stylem tygra. Z tradičního Okinawského umění zvaného „tuite“ si goju ryu vzalo páky, lámací techniky, hody a podmety, které často vedou k boji na zemi. Tyto techniky byly široce cvičeny ve vesnicích na okinawě a ovlivněny čínskými styly.

  Cvičení karate je rozdělené do tří základních částí. KIHON (základní technika – postoje, kryty, údery, kopy) KATA (sestava předepsaných technik proti imaginárnímu protivníkovi) a KUMITE (souboj proti reálnému protivníkovi). Kromě sportovní přípravy na soutěže slouží samozřejmě především na sebeobranu. Zvláštní význam získává karate jako výcvik těla, protože mimo rovnoměrného rozvinutí všech svalů dodává nadprůměrnou pohyblivost a reakce. V mnoha krajích na dálném východě se karate zavedlo do škol. Lektoři mimo jiné odhalili vynikající prostředek pro budování osobnosti adepta jak po duševní, tak tělesné stránce. • Akce

  *

  Akce pořádané Asia Budo Center, z.s. nebo zajímavé tipy na semináře, workshopy, stáže...


  01.07.2024 - Sedmnácté číslo našeho el. časopisu BUDOKAN.CZ
  08.06.2024 - Zkoušky STV Goju-Ryu Karate
  01.06.2024 - Šestnácté číslo našeho el. časopisu BUDOKAN.CZ
  04.05.2024 - Seminář sebeobrany v Bratislavě
  02.05.2024 - Kulaté výročí narozenin našeho mistra Petera Žáka
  01.05.2024 - Patnácté číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.04.2024 - Čtrnácté číslo klubového měsíčníku BUDOKAN.CZ
  01.03.2024 - Třinácté číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.02.2024 - Dvanácté číslo časopisu BUDOKAN.CZ
  01.01.2024 - Skupinové lekce sebeobrany v málem Dojo - ABC
  01.01.2024 - Jedenácté číslo nového klubového časopisu BUDOKAN.CZ

  21.12.2023 - Vánoční setkání a trénink pro rodiče a rodinné příslušníky
  01.12.2023 - Desáté číslo časopisu BUDOKAN.CZ
  01.11.2023 - Deváté číslo klubového elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.10.2023 - Osmé číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  05.09.2023 - Začátek nové sezóny 2023/2024 - Karate (skupinové lekce)
  01.09.2023 - Sedmé číslo klubového elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.08.2023 - Šesté číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.07.2023 - Páté číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.07.2023 - Zkoušky STV Goju-Ryu Karate
  15.06.2023 - Soustředění ABC CZ & ABC SK - Mallorca, Španělsko (15.06.-24.06.)
  01.06.2023 - Čtvrté číslo našeho časopisu BUDOKAN.CZ
  01.05.2023 - Třetí číslo elektronického časopisu BUDOKAN.CZ
  01.04.2023 - Druhé číslo klubového časopisu BUDOKAN.CZ
  01.03.2023 - První číslo nového klubového časopisu BUDOKAN.CZ

  22.12.2022 - Aktivní členové Asia Budo Center, z.s. - sekce Karate a ukázka na Vánočním setkání
  07.10.2022 - 35 let praxe v bojových uměních, hlavního instruktora ABC-CZ
  04.10.2022 - 15. výročí spolku Asia Budo Center - CZ
  01.09.2022 - Začátek nové sezony 2022/2023 - Sebeobrana (soukromé lekce)
  01.09.2022 - Začátek nové sezóny 2022/2023 - Karate (skupinové lekce)
  26.07.2022 - Mistr Yaw Hwa Chin - naše první setkání s mistrem Yawem bylo v letech 1992 a 1993
  25.07.2022 - Na oficiálním webu, máme seznam klubů v Česku a Slovensku, kteří praktikují bojová umění a sporty
  23.07.2022 - Karate nábor 2022/2023. Připravili jsme nábor do klubu tradičního karate
  22.07.2022 - Sebeobrana nábor 2022/2023. Máte zájem si vyzkoušet kurzy sebeobrany? Otevíráme nábor pro další sezónu
  02.07.2022 - Dnes se po dvou letech, uskutečnili zkoušky technické vyspělosti (Kyu) v Karate Goju Ryu
  22.04.2022 - Seminář Yaw Tai Chi Self Defence v Brně
  14.04.2022 - Asia Budo Center Slovensko pořádá super víkend. Oslava - DOD - Seminář v Bratislavě
  01.03.2022 - Náš spolek Asia Budo Center v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, stojí na straně napadené Ukrajiny
  30.01.2022 - Budoshow - největší přehlídka bojových umění a sportů v Česku, se kterou spolupracujeme od roku 2000
  29.01.2022 - S odborným časopisem Bojová umění, spolupracujeme od roku 1996
  28.01.2022 - Se společností Hayashi CZ, spolupracujeme již od roku 1994
  26.01.2022 - Jak jsme vás informovali, máme pro všechny zájemce a zájemkyně, svůj malý prostor na soukromé lekce

  17.12.2021 - Aktivní členové Asia Budo Center, z.s. - sekce Karate a ukázka na Vánočním setkání
  12.09.2021 - Náš spolek ABC se zapojil do projektu pořádným Českým Olympijským Výborem
  28.08.2021 - Setkání studentů - Budokan Hustopeče po letech
  31.07.2021 - Setkání výběru reprezentace ČR a doprovodu
  01.06.2021 - Začínáme opět fungovat ve speciálním režimu
  01.01.2021 - Celý rok slavíme, 20 let od vzniku našeho názvu Budokan Hustopeče/Budokan Dojo.
  01.01.2021 - Začali jsme spolupraovat ze společností Drive security
  01.01.2021 - Jsme hlavním partnerem projektu Plnimesny.eu

  28.12.2020 - Omezení a uzavření sportovních aktivit minimálně do 22.01.2021
  20.12.2020 - DOD 2020 (Den otevřených dveří) Vánoční setkání všech členů ABC - Budokan Dojo
  09.10.2020 - Až do odvolání, se ruší pravidelné kurzy a výuka dle nařízení vlády ČR
  18.09.2020 - Seminář Kajukenbo (Bratislava, Slovensko)
  01.09.2020 - Začátek nové sezony 2020/2021 - Sebeobrana
  01.09.2020 - Začátek nové sezóny 2020/2021 - Karate

  19.12.2019 - Vánoční trénink karate společně s rodiči 2019
  17.12.2019 - Klubové focení, přednáška o Japonsku, náhled do historie, vyhodnocení roku 2019
  17.11.2019 - 22. ročník Budoshow v Brně
  12.11.2019 - Asia Budo Show (Bratislava) - Slovensko
  25.10.2019 - Oslava mezinárodního dne Karate
  07.10.2019 - Začátek kurzů Sebeobrany - Vranovice
  05.10.2019 - Czech Open 2019 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  02.10.2019 - Začátek kurzů Karate - Vranovice
  03.09.2019 - Začátek nové sezony 2019/2020 - Sebeobrana
  03.09.2019 - Začátek nové sezóny 2019/2020 - Karate
  22.07.2019 - Okinawa Traditional Karate Ceremony & 40 let organizace IOGKF
  29.06.2019 - Seminář Kajukenbo, Ivan Spišiak - 8th Duan Kajukenbo (Professor) a Peter Žák - 7th Duan Kajukenbo (Sitaigung)
  29.06.2019 - Zkoušky STV Goju Ryu a Sebeobrany

  20.12.2018 - Vánoční trénink karate a sebeobrany společně s rodiči - ABC Show 2018
  18.11.2018 - 21. ročník Budoshow v Brně
  17.11.2018 - Seminář s Caitlin Dechelle v Brně
  15.11.2018 - Seminář s Caitlin Dechelle v Dobřichovicích
  13.10.2018 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  06.10.2018 - Czech Open 2018 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  22.09.2018 - Seminář Kajukenbo 2018 (Brno)
  04.09.2018 - Začátek nové sezony 2018/2019 - Sebeobrana
  04.09.2018 - Začátek nové sezóny 2018/2019 - Karate
  30.06.2018 - Zkoušky STV Goju Ryu a Sebeobrany
  19.05.2018 - Seminář Kajukenbo (Bratislava, Slovensko)
  20.04.2018 - Tréninkový kemp karate & sebeobrana (Smolenice, Slovensko)
  07.04.2018 - Budokan Cup 2018 - klubový turnaj talentů karate (pouze pro členy ABC - Budokan Hustopeče)
  24.01.2018 - Nové Budo Pasy (průkaz člena ABC - Budokan.cz)

  21.12.2017 - Vánoční trénink karate a sebeobrany společně s rodiči
  09.12.2017 - Seminář základních technik s teleskopickým obuškem
  26.11.2017 - I. ročník Asia Budo Show v Bratislavě
  18.11.2017 - Seminář Gi & No-Gi Grappling
  12.11.2017 - 20. ročník Budoshow v Brně
  01.11.2017 - II. intenzivní kurz Yaw Tai Chi Self Defence v Hustopečích
  14.10.2017 - Czech Open 2017 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  07.10.2017 - Oslava 30. let praxe v karate a bojovém umění a 10. let ABC, z. s.
  04.10.2017 - 10. let od vzniku spolku Asia Budo Center - ČR
  01.09.2017 - Začátek nové sezóny 2017/2018
  26.08.2017 - Setkání minulých i současných členů ABC, z.s. - Budokan Hustopeče
  24.07.2017 - 31. evropské Gasshuku IOGKF v Praze
  24.06.2017 - Zkoušky STV Goju-Ryu a v sebeobraně
  25.03.2017 - Budokan Cup 2017 - klubový turnaj talentů karate (pouze pro členy ABC - Budokan Hustopeče)
  25.01.2017 - Vyhlášení ankety Sportovec roku 2016 města Hustopeče

  22.12.2016 - Vánoční trénink karate a sebeobrany společně s rodiči
  23.10.2016 - 19. ročník Budoshow 2016 v Brně
  15.10.2016 - Czech Open 2016 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  14.10.2016 - Czech Open 2016 - vážení
  23.09.2016 - Hall of Honour 2016 - Hinwil ve Švýcarsku. Návštěva ABC - Švýcarsko, oslava narozenin mistra Yawa
  01.09.2016 - Začátek nové sezóny 2016/2017
  30.07.2016 - Oslava narozenin našeho šéfinstruktora ABC (Dojo ABC - Brno)
  04.07.2016 - Intenzivní kurz sebeobrany pro dívky a ženy
  25.06.2016 - Zkoušky STV Goju-Ryu a zkoušky STV sebeobrana, seminář Kajukenbo + ukončení sezóny 2015/2016
  19.06.2016 - Setkání C.S.D.S. a Asia Budo Center v Brně
  28.05.2016 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  18.03.2016 - Seminář Kujukenbo v Brně. Od 10:00 do 13:00 hodin.
  05.03.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  02.03.2016 - Začínají kurzy sebeobrany v novém prostoru Fitness Club Freedom v Hustopečích
  24.02.2016 - Vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 města Hustopeče
  06.02.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  09.01.2016 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)

  22.12.2015 - Vánoční trénink společně s rodiči
  05.12.2015 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  07.11.2015 - Setkání a trénink výběru reprezentace (Dojo ABC - Brno)
  06.11.2015 - Natáčení reklamního klipu pro společnost Agrotec, a.s.
  25.10.2015 - 18.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  17.10.2015 - Czech Open 2015 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  03.10.2015 - Karate Grand Prix Brno
  01.09.2015 - Začátek nové sezóny 2015/2016
  30.08.2015 - Setkání Dojo instruktorů + pozvání hosté (Dojo ABC - Brno)
  29.08.2015 - Setkání výběru ABC + pozvání hosté (Dojo ABC - Brno)
  14.07.2015 - Intenzivní kurz sebeobrany pro ženy (Hustopeče)
  27.06.2015 - Zkoušky STV Karate Goju-Ryu a zkoušky STV Sebeobrana & seminář Kajukenbo
  06.06.2015 - Mezinárodní seminář - workshop Kajukenbo & Kenpo (Bratislava) - Slovensko
  27.03.2015 - Mistrovství světa WAC & 5 ICKKF Worldwide World All Style Championships, 27.-29.03.2015, Vagos/Portugalsko
  21.02.2015 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  24.01.2015 - Sportovec roku města Hustopeče 2014 (Hustopeče)

  23.12.2014 - Vánoční trénink karate dětí a jejich rodičů, 23.12.2014
  13.12.2014 - Vánoční setkání ABC (zhodnocení roku 2014, nové projekty roku 2015)
  25.10.2014 - Czech Open 2014 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  19.10.2014 - 17.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  18.10.2014 - Semináře s mistry v rámci Budoshow v Brně
  05.09.2014 - Exhibice pro společnost Alvey Manex (Podivín)
  02.09.2014 - Začíná nový nábor do kurzů Karate, Sebeobrany (Hustopeče)
  01.09.2014 - Nový rozvrh pravidelných tréninků v Hustopečích
  15.07.2014 - Sebeobrana pro dívky a ženy (Hustopeče)
  28.06.2014 - Seminář Goju-Ryu + Kajukenbo / zkoušky na STV
  11.06.2014 - Přednáška a ukázka prevence proti šikaně na Gymnáziu TGM v Hustopečích
  24.05.2014 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava)
  10.05.2014 - Seminář zaměřený na střelbu s krátkých a dlouhých zbraní na střelnici č.3
  19.04.2014 - Setkání výběru reprezentace - vyhodnocení, oslava
  11.04.2014 - Mistrovství světa WAC & 4 ICKKF Worldwide World All Style Championships, 11.-13.04.2014, Vagos/Portugalsko
  22.03.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace + fotografování
  08.03.2014 - Seminář – workshop zaměřený na základní manipulaci s krátkou střelnou zbraní č.2
  22.02.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace
  08.02.2014 - Seminář No-Gi Grappling č.2 (Hustopeče)
  25.01.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace
  11.01.2014 - Setkání a trénink výběru reprezentace

  14.12.2013 - Seminář JI-JITSU č.2 (Hustopeče)
  01.12.2013 - 16.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR (Brno)
  30.11.2013 - Seminář - Don "The Dragon" Wilson (Brno)
  09.11.2013 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  26.10.2013 - Czech Open 2013 - International Kickboxing Tournament (Praha)
  12.10.2013 - Seminář – workshop zaměřený na základní manipulaci s krátkou střelnou zbraní č.1
  15.09.2013 - Den otevřených dveří - Dům dětí a mládeže (Hustopeče)
  14.09.2013 - Den otevřených dveří - Asia Budo Center - Slovensko (Bratislava)
  03.09.2013 - Začíná nový nábor do kurzů Karate a sebeobrany
  20.08.2013 - Účast na soustředění školy Taekwon-do Club Brno I.T.F. (Suchý u Boskovic)
  28.06.2013 - Zahraniční pobyt ABC v Itálii (Martinsicuro)
  27.06.2013 - Ukončení kurzu Sebeobrany
  27.06.2013 - Ukončení školního roku 2012/2013 - Karate
  11.05.2013 - Seminář a zkoušky STV Karate Goju Ryu a v sebeobraně
  26.04.2013 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava)
  06.04.2013 - Setkání se Cynthií Rothrock v Německu
  05.03.2013 - Seminář Karate Goju-Ryu & Krav Maga (Brno)
  02.03.2013 - Seminář Krav Maga LI & Lochama Ze-Ira (Nitra)
  09.02.2013 - Seminář Klasický Box (Hustopeče)
  12.01.2013 - Seminář Yaw Tai Chi Self Defence (Hustopeče)

  15.12.2012 - VII. Noc Mistrů 2012 (Praha)
  15.12.2012 - Seminář Taekwon-do I.T.F. (Hustopeče)
  30.11.2012 - Prezentace ABC pro Městský úřad Hustopeče (Hustopeče)
  25.11.2012 - 15.ročník největší přehlídky bojových umění a sportů v ČR
  24.11.2012 - Seminář s Lady Dragon - Cynthia Rothrock (Brno)
  24.11.2012 - Seminář Kajukenbo & ICKKF – Military Division (Bratislava) Slovensko
  10.11.2012 - Seminář No-Gi Grappling (Hustopeče)
  27.10.2012 - Seminář Karate, Sebeobrana a Kajukenbo (Bratislava) - Slovensko
  13.10.2012 - Seminář sebeobrany & prezentace YTSD (Luhačovice)
  13.10.2012 - Seminář Self Defence Stick (Hustopeče)
  22.09.2012 - Seminář Krav Maga - Vlaznim Halimi & Tai Chi Chuan - Sifu Yaw Hwa Chin (Bratislava) - Slovensko
  22.09.2012 - Czech Open 2012 - International Kickboxing Tournament Praha
  16.09.2012 - Den otevřených dveří v CVČ "Pavučina" (Hustopeče)
  19.09.2012 - Seminář JI-JITSU (Hustopeče)
  09.09.2012 - Den otevřených dveří v ABC Slovakia - Bratislava, Slovensko
  04.09.2012 - Začíná nový nábor do kurzů karate a sebeobrany v Hustopečích.
  01.09.2012 - Startuje nový vzhled grafiky webdesingu stránek Asia Budo Center, z.s.
  16.06.2012 - Cvičení bojových umění v Itálii
  07.04.2012 - Seminář Krav Maga - Kapap v Brně

  20.11.2011 - 14.ročník největší přehlídky bojových umění v ČR - Budoshow
  25.06.2011 - Setkání adeptů sebeobrany Krav Maga - Kapap, včetně přezkoušení
  02.04.2011 - Workshop Krav Maga - grappling pod vedením Martina Pinkavy
  26.01.2011 - Uskutečnila se přednáška s ukázkou sebeobrany pro seniorky Brno - Medlánky

  30.12.2010 - Ukončení kurzu sebeobrany 2010
  07.12.2010 - Mládež a prevence proti zložinu - "Informován být, méně problémů mít"
  30.11.2010 - Senioři a prevence proti zločinu - "Informován být, méně problémů mít"
  21.11.2010 - 13.ročník největší přehlídky bojových umění v ČR - Budoshow
  11.11.2010 - Poslední workshop Krav Maga v roce 2010
  24.10.2010 - Veřejný seminář Krav Maga ve Svitavách
  15.05.2010 - Ukazka a seminář sebeobrany Krav Maga v Kyjově
  01.05.2010 - První seminář IKA v Česku. Na pozvání přicestoval MOSHE H.GALISKO přímo z Izraele
  26.03.2010 - Raffi Liven - seminář Krav Maga LI, Bratislava - Slovensko
  23.02.2010 - Přednáška s ukázkou sebeobrany ve Starovicích
  13.02.2010 - Druhý workshop Krav Maga v roce 2010
  27.01.2010 - Ukázka sebeobrany na základní škole v Hustopečích
  16.01.2010 - První setkání adeptů Krav Maga - Kapap v Hustopečích v roce 2010

 • Média

  *

  Média - časopis, fotky, videa na jednom místě


  BUDOKAN.CZ - Zde na tomto místě budou čísla našeho klubového elektronického časopisu
  Sedmnácté číslo ke stažení v PDF - zde! 07/2024
  Šestnácté číslo ke stažení v PDF - zde! 06/2024
  Patnácté číslo ke stažení v PDF - zde! 05/2024
  Čtrnácté číslo ke stažení v PDF - zde! 04/2024
  Třinácté číslo ke stažení v PDF - zde! 03/2024
  Dvanácté číslo ke stažení v PDF - zde! 02/2024
  Jedenácté číslo ke stažení v PDF - zde! 01/2024
  Desáté číslo ke stažení v PDF - zde! 12/2023
  Deváté číslo ke stažení v PDF - zde! 11/2023
  Osmé číslo ke stažení v PDF - zde! 10/2023
  Sedmé číslo ke stažení v PDF - zde! 09/2023
  Šesté číslo ke stažení v PDF - zde! 08/2023
  Páté číslo ke stažení v PDF - zde! 07/2023
  Čtvrté číslo ke stažení v PDF - zde! 06/2023
  Třetí číslo ke stažení v PDF - zde! 05/2023
  Druhé číslo ke stažení v PDF - zde! 04/2023
  První číslo ke stažení v PDF - zde! 03/2023

  Fotogalerie - Zde na tomto místě jsou vystavené různé fotografie ze seminářů, stáží, workshopů, soutěží a nebo různé momentky z akcí pořádané Asia Budo Center, z.s.
  Fotogalerie je zde!

  Videogalerie - Krátké video soubory k přehrání ze cvičení, pro reklamní účely, atd. Zde je použitý zdroj YouTube - Broadcast Yourself.
  Videogalerie je zde!

  Reference a klientela - která využila nebo stálé využívá služeb našeho občanského sdružení Asia Budo Center - Česká republika.
  Reference o ABC jsou zde!

 • Hayashi.cz

  *

  Výstroj a výzbroj pro asijské bojové umění a sporty


  Hayashi - Budoland Společnost Budoland GmbH byla založena v roce 1992. Zakladatelem je Peter Kruckenhauser. Firma zastupuje vynikající produkty a úspěšné značky. Pokud máte rádi a trénujete Karate-dó, Judó, Taekwon-dó, Aikidó, Kung Fu a nebo jiné bojové umění - jste zde na pravém místě! Po celé roky prodeje a výroby produktů byla filozofie firmy: Kvalita, Design a Funkčnost.

  Výrobky musejí dosáhnout nejvyšších očekávání a vždy pokračovat v zápasu a přijmout výzvy všech bojových umění. K vůli trvalé a intenzivní spolupráci mezi protagonisty bojových umění, fightery a šampiony z celého světa, je firma schopná zlepšovat produkty. Hlavním důvodem jsou návrhy, které jsou realizovány z praxem a denního tréninku a také mezinárodních turnajů. Kdo si zakoupí výrobky firmy Hayashi a Top Ten bude mít nejlepší vybavení jak pro trénink, soutěže a vše pro dojo.

  Budoland - Německo

  Hayashi - Praha V roce 1994 vzniklo zastoupení firmy Budoland v ČR a na Slovensku. Výhradní zastoupení obdržel pan Miroslav Sobotka z Prahy. Firma dostala název Hayashi. Majitel firmy je také šéftrenér Fighter´s Gym Praha a také majitel časopisu Fighter´s Magazin.

  Pokud v Praze hledáte místo kde najít správné oblečení, zbraně, kimona, pomůcky, videokazety, kaligrafie, knihy a prostě vše co můžete potřebovat k tréninku asijských bojových umění a sportů, tak firma Hayashi je ta pravá a jinou již hledat nemusíte. Naleznete zde zastoupení firem: Hayashi, Top Ten, Fighter, Windy, Twins, Adidas, Nike, Reebok, Pro Force, Rival, Century a mnoho dalších značek.

  Hayashi - BrnoSpolupráce mezi firmou Hayashi v České republice se datuje od vzniku firmy v roce 1994. Koncem roku 2002 vznikla firma Budokan Czech na Josefské 515/3 v centru města Brna. Zde byl slavnostně otevřen obchod s výstrojí a výzbrojí pro asijská bojová umění. Bylo zde možné sehnat kompletní vybavení nejen pro karate a judo oddíly v Brně. Cestu si sem našli lidé z blízkého okolí, ale i zákazníci ze Slovenska a Rakouska.

  Změna k lepšímu, nastala přestěhováním provozovny. Od 1. června 2003 je prodejna na Pekařské 407/18 v Brně. Malý obchůdek, se nachází v zadních prostorách atria domu. Poslední změna, která nastala začátkem roku 2005, je přejmenování názvu na Hayashi Brno. Tímto pádem je zde oficiální pobočka firmy Hayashi Praha.

  Firma Hayashi připravila pro zákazníky z jižní Moravy - překvapení. Od 15. června 2008 zcela nový obchod pro bojová umění a sporty. Obchod naleznete nedaleko Dětské nemocnice. Jedná se o spojnici mezi ulicí Drobného a Milady Horákové v části Brno-Sever (Černá Pole). V necelých 100 m2 naleznete vše, co potřebujete pro vaše vybavení. Heslo je : Budoland a Hayashi zboží se kterým se vyhrává.

  Poslední změna se uskutečnila koncem roku 2014, kde se společnost transformovala na Hayashi.cz s.r.o. • Fighter´s

  *

  Bojová umění - Fighter´s magazin (dvouměsíčník bojovových umění a sportů)


  Bojová umění - Fighter´s magazin - mezi další činnost mého zájmu, je publikovaní jednotlivých článků, reportáží, rozhovorů s tématikou nejen bojových umění. Vše začalo v roce 1995, kde se první článek objevil ve slovenském časopise Budo Journal. Potom se spolupráce navázala s redakcí dvouměsíčníku Bojová umění: Fighter´s Magazin. První na pozici dopisovatele a následně jako řádného redaktora. Tato spolupráce trvá až do dnešních dnů.

  Články, které jsem napsal jako autor nebo spoluautor - textový materiál o bojovových umění, který byl otištěný postupně od roku 1995 do součastnosti v časopisech Budo Journal a Bojová umění - Fighter´s magazin a nebo Muscle & Fitness

  Informace - vydavatelem je společnost Hayashi.cz s.r.o.. Redakce sídlí na Seydlerové 2149, na Praze 5. Časopis je jediný takového typu na českém a slovenském trhu. Jako dvouměsíčník vychází od června 1996. Rozsah textu je na 100 stranách na křídovém papíře. Náklad je kolem 7.000 kusů. Distribuci zajišťují síť stánků GECO, ÚDT, Transpress, Mediaprint – Kapa, Press Media a další smluvní partneři. • Budoshow

  *

  Budoshow - největší přehlídka bojových umění a sportů v Česku


  Hlávním záměrem Budoshow - je představit široké veřejnosti bojová umění ve svých mnoha podobách a formách. A to především ukázek jednotlivých stylů v podání špičkových oddílů i jednotlivců působících v naší republice i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se Budoshow v Brně koná již řadu let, je o tuto jedinečnou akci obrovský zájem ze strany příznivců, ale i ze strany široké veřejnosti. Hlavní myšlenkou celé akce je přiblížit bojová umění veřejnosti a především mládeži tak nabídnout další možnosti využití volného času. Rádi bychom také naznačili jaký je přínos bojových umění nejen při sebeobraně, ale i pro tělesný a duševní rozvoj.

  Programovou skladbu večera tvoří vystoupení jednotlivých škol a klubů, které formou atraktivních ukázek bojových akcí, sestav, scének a přerážení, představí podstatu a princip umění sebeobrany. Bude možné shlédnout širokou škálu zákroků proti všem možným napadením jedním i více útočníků se zbraní i beze zbraně ve spoustě modelových situací.

  Asia Budo Center - od roku 2000 spolupracuje s organizátory Budoshow v Brně. Ke konci roku 2007, jsme se stali oficiálním partnerem Budoshow 2007, největší přehlídky bojových umění a sportů v Česku. Od této doby až k dnešním dnům, se snažíme pomoci s propagací této exklusivní podívané...